วันที่   12   มีนาคม   2567
เวลา
เลขทะเบียนรถ
พนักงานขับรถ
สถานที่
ผู้จองรถ
 07.00   1นง7418 กรุงเทพมหานค   นายสุพจณ์ มะโนภัย  โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี   นางฉัตรอำพร หาญประสพ
 08.30   1นง7418 กรุงเทพมหานค   นายสุพจณ์ มะโนภัย   ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์การเรียนรู้) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี   นางสาวเจือจันทร์ กล่อมสุวรรณ
 14.00   1นง7418 กรุงเทพมหานค   นายสุพจณ์ มะโนภัย  ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี   นายธนาพิพัฒน์ มังกรแก้ว